Tagged: Truncate

SQL-Script: logTrunkering

Ett litet SQL-script som trunkerar överväxta log-filer.

Script: logTrunkering.sql