Category: MOM2005

Microsoft Operations Manager 2005

Monitor COM+ Call Time

With a little help from Egilh you can monitor the Call Time on your COM-objects in MOM…

First, download and install the DLL on the server you want to monitor, then use this script:

'-------------------------------------------------------------------------------------
' Script to montior COM-obecjt call time
'
'                     Rikard Rönnkvist / snowland.se / 2008-09-16
'-------------------------------------------------------------------------------------

'Get the com+ call times
Set oTracker = CreateObject("egilh.ComTracker")
sResult = oTracker.getStatistics()
	
'Display call times
Set oDOM = CreateObject("MSXML2.DomDocument.3.0")
oDOM.loadXML (sResult)

For Each oNode In oDOM.selectNodes("/applications/application/classes/class")
	' Create performance data
	Set oPerfData = ScriptContext.CreatePerfData
	With oPerfData
		.ObjectName = "COM-Objects"
		.InstanceName = oNode.selectSingleNode("progID").Text
		.CounterName = "CallTime"
		.Value = oNode.selectSingleNode("responseTime").Text
	End With
	ScriptContext.Submit oPerfData
	Set oPerfData = Nothing
Next

MOM2005 Script to monitor nof files

A small script to create performance-data from the count of files in one folder.

'-------------------------------------------------------------------------------------
' Script to montior nof files in one folder
'
'                     Rikard Ronnkvist / snowland.se / 2007-11-30
'-------------------------------------------------------------------------------------

Dim oFSO, oFolder, oFile, oPerfData
Dim folderName, perfData

Set oParams = ScriptContext.Parameters
folderName	= oParams.get("folderName")		' "C:\Path"
Set oParams = Nothing

Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFolder = oFSO.GetFolder(folderName) 
Set oFile = oFolder.Files
perfData = oFile.Count
Set oFile = Nothing
Set oFolder = Nothing
Set oFSO = Nothing

Set oPerfData = ScriptContext.CreatePerfData
With oPerfData
	.ObjectName = cPerfObject
	.InstanceName = folderName
	.CounterName = cPerfCounter
	.Value = perfData
End With
ScriptContext.Submit oPerfData
Set oPerfData = Nothing

List MOM2005 agents with IP-adress

A small SQL-script to list all agents on a MOM2005 installation.

USE OnePoint

SELECT Computer.Name AS ComputerName, ComputerAttribute.[Value] AS IP
FROM ComputerAttribute
	INNER JOIN Computer ON ComputerAttribute.idComputer = Computer.idComputer
WHERE ComputerAttribute.idComputerAttributeDefinition = (
	SELECT ClassAttributeID as idComputerAttributeDefinition
	FROM ClassAttribute
	WHERE ClassAttributeName = 'IPAddress')
ORDER BY Computer.Name

Script: Ping -> Performance data

Att man inte har tänkt på detta förut… och att det inte finns färdigt i ett MP att bara ladda hem.

Har suttit och justerat MOM-agenter över halv-taskiga linor, mycket svårt att hitta bra timeout-värden. Men… VBScript is the shit!
Några minuters hackande och sen var detta script ute på alla MOM-Agenter.

Vad gör det? Jo… det kör en ping var 10:e minut (så har jag satt upp det iaf) och registrerar värdet på roundtrip’en som perfomance-data för den aktuella agenten. Riktigt bra-att-ha-sak.

Parametrar

 • serverToPingIP = 1.2.3.4 (IP att pinga)
 • maxResponseTime = 3000 (Antal ms på max respons tid)
 • buffSize = 32 (Hur stort paket ska skickas)
 • scriptEcho = False (Skapa events varje gång scriptet går. Vid felsökning)

Script: ping-oneip-graph.vbs

MOM Console

Marshal-produkter och MOM

Marshal har släppt ett MP för MOM2005.

Vet att det finns många som sitter med MailMarshal där ute… kanske kan vara dax att kika på det här MPt då.

Integrated email and Internet content security provider Marshal Inc. has today announced an optional add-on module for its customers using Microsoft™ Operations Manager (MOM) 2005 SP1. The MailMarshal SMTP MOM Management Pack enables live monitoring of events via the MOM console on one or multiple MailMarshal servers, enabling consolidated event management of a customer’s entire MailMarshal environment.

Mer info på marshal.com

Written by Comments Off on Marshal-produkter och MOM Posted in MOM2005 Tagged with

Klurigheter med AD MP…

Stötte precis på ett litet bekymmer med AD MP’t. Om man inte vill övervaka samtliga AD-servrar i ett AD (alltså inte ha agenter på alla servrar) så får man lite felmeddelanden om att replikeringen inte fungerar.

Varför? Jo, efter “lite” script-läsande så komm jag fram till att:
Repl-scriptet går lokalt på samtliga DCs och:
– Skapar/uppdaterar ett servernamn’s-record under MOMLatencyMonitors i ADt
– Söker genom ADt efter vilka DCs som finns och kollar att deras servernamn’s-record inte är skapade för förlänge sedan

Vad betyder då det? Har man inte en agent på DC02 och DC01 kör scriptet så kommer den att se att DC02 finns i ADt men att servernamns-recordet inte finns och då skickar den ut ett felmeddelande.

Måttligt bra, men så är det. Jag skulle gärna se att den larmar på ett annorlunda sätt (ex. information-alert) när det inte finns något servernamns-record.

Nåja, det är ett script… script är till för att hackas 😉

I scriptet “AD Replication Monitoring” kan man förändra sub’en ReplCheck så att den inte tar med ett antal servrar i replikerings-övervakningen.

' Orginal-rad
'   strQuery = "<" & strLDAPSearchComputer & "CN=" & MONITORING_CONTAINER_NAME & "," & strRoot & ">;(objectCategory=container);whenChanged,adminDescription,cn;oneLevel"

' Förändrad till (Exkludering av av servrar med namn SERVERNAMNET*)
   strQuery = "<" & strLDAPSearchComputer & "CN=" & MONITORING_CONTAINER_NAME & "," & strRoot & ">;(&(objectCategory=container)(!cn=SERVERNAMNET*));whenChanged,adminDescription,cn;oneLevel"

Svara på MOM-larm via mail

Pete har gjort det igen…. Han måste ha massor med tid över… 😉

Den här gången har han fixat ett “script” (.net-applikation) som läser en exchange mailbox och kollar efter svar på olika larm.

Har inte provat, men det är juh en ganska smidig lösning om man inte vill släppa in “vem som helst” i MOM-konsollen.

Mer info på it-jedi.net

EDIT: Nehe… nu var jag lite förhastad… David Wallis var det som gjort scriptet. wallis2000.co.uk

Guide finns på momresources.org

Written by Comments Off on Svara på MOM-larm via mail Posted in MOM2005 Tagged with

MOM & SNMP-MIB’ar

Den person som har testat importera MIBar i Windows mha smi2smir vet att det inte är helt enkelt.

Ska man övervaka SNMP-trappande saker (relativt enkelt) med MOM så är det första steget. Men med tanke på att det är ett smärre h-vete så har i alla fall jag oftast gett upp och skrivit ett script som tar hand om översättningen.

Egentligen lite fel att skriva “MOM &…” i rubriken, ska nog stå “Windows &…” med tanke på att MOM egentligen inte har någonting med saken att göra, det är Windows och Microsofts sätt att läsa MIBar som är kasst.

Pete Zerger har försökt reda ut en del av problemen på sin blogg. Mycket bra läsning.

This post is for MOM administrators using MOM as an SNMP Trap-catcher, as defined in

http://support.microsoft.com/kb/555455

In this post, I am going to offer some insight into addressing a common issue when compiling MIBs into WMI (MOF) format for MOM 2005 when using MOM as an SNMP trap-catcher, and offer a couple examples of an alternative that allows one to skip this process altogether.

Mer info på Pete’s Management BLOG.

Written by Comments Off on MOM & SNMP-MIB’ar Posted in MOM2005 Tagged with

MP: SharePoint 2007

Nytt managementpack för MOM2005, den här gången för Microsoft Office SharePoint Server 2007

Laddas hem på microsoft.com

This Management Pack alerts you about the following critical conditions:
• Shared Services Provider (SSP) provisioning failed
• Site Directory scan job failed
• Enabling features failed on some sites
• Administration site for the SSP is missing
• Enabling features on existing sites failed
• The Office SharePoint Server Search service is not running
• The Microsoft Single Sign-On service is not running
• The Office Document Conversions Launcher service is not running
• Failed to connect to parent server farm
• SSP synchronization failed
• The Office Document Conversions Load Balancer service is not running
• Failures in content deployment jobs
• Poor cache performance
• Error during document copy or move operations
• Errors with the Information Rights Management (IRM) features
• Failures in the Document Conversion feature
• Out of Memory exceptions coming from form business logic
• Denial of Service scenarios
• Failures during form processing or while loading business logic assemblies

SQL-databaser utan backup

Pete Zerger skrev nyss ett inlägg om MOM2005 och hur man kan hålla koll på att databasbackuper verkigen blir av.

SQL-Managementpacket håller koll på att databasbackuper går bra, men… om man inte tar backup öht så bryr den sig inte.

MOM 2005 does a good job at alerting on database backup failures…..but what about databases that NEVER GET BACKED UP AT ALL? Some environments simply lack the continuity from an operational process perspective to ensure that new databases deployed are given a proper maintenance plan that includes a periodic full backup. Some IT folks forget to mention the little things like, “Hey DBA’s, I deployed this really important database on a new server today!”…..maybe I am just splitting hairs 🙁

Mer info & scriptet finns på http://www.it-jedi.net/

MOM2005 Notification Command parameterlista

Har letat en bra stund efter alla parametrar för att skicka ut larm via “Notification Command” i MOM2005.

Hittade efter lite om och men en lista. Bra-att-veta, kör man managed code så finns det en bugg och då behöver man köra med det numeriska värdet istället.

Event parameters
Event Number = 01
Full Event Number = 02
Event Type = 03
Message Dll = 04
Source Name = 05
Provider Name = 06
Provider Type = 30
Description (Message) = 07
Message Dll File Version = 08
Logging Computer = 09
Category = 10
Event Time = 11
Source Computer = 12
User Name = 13
User Domain Name = 26
Logging Domain = 14
Source Domain = 15
Repeat Count = 17
First Time = 18
Last Time = 19
Start Time = 20

Alert parameters
Source (Culprit) = 50
Name = 62
Description = 63
Owner = 51
Severity = 52
ResolutionState = 53
AlertTime = 54
Computer = 55
Domain = 56
Alert Rule Group ID = 64
Custom Field1 = 57
Custom Field2 = 58
Custom Field3 = 59
Custom Field4 = 60
Custom Field5 = 61

Performance parameters
Object = 21
Counter = 22
Instance = 23
Time = 24
Value = 25

Varför letade jag då? Jo jag håller på att hacka lite på mitt EasyCall-script

MOM MP: Diskfragmentering

Klart ballt… och bra-att-ha på servrar.

En kille som heter Robert Smit har knåpat ihop ett MP för att hålla koll på fragmenteringen av diskar.

I made a New Management pack for diskdefragmentation. at first I had several Ideas for this. Talked with pete zerger about this. but I ended this idea and made a task for this. And I implemented the remote CMD console if you need this. So from your MOM operator console you can start a CMD on the agent server.
I used the “new” microsoft tool psexec. Get it here
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/psexec.mspx

let me know what you think or if there is a problem. It is not perfect it takes tuning. Get it here
http://www.aca-computers.nl/MOMMP/defragmentation/defragmentation.akm

Basic MOM-scripting

Scripting Guys på Microsoft har släppt en enkel artikel om hur man skapar en alert från ett event i MOM.
Ger en ganska enkel och bra bild över hur man kan börja… kan man sedan lite VBScript så är det enkelt att köra vidare från detta…

Microsoft Scriptcenter

'#####================================================================================ 

'## Title: MakeAlertFromEvent.vbs
'## Author: Eric Payne 
'## Client\Company: xxxx
'## Date: 10/16/2006
'##             
'## Purpose: 
'##    1. Response script for MOM. When generating a Windows Application Event on a remote computer,
'##    the "Computer" field in the header of the event is actually the name of the comptuer that 
'##    sent the event (Logging computer), not the actual sever it was found on (Source Computer). 
'##    When creating a MOM event rule to monitor for this event and generating an alert based on it,
'##    the source field appears as if it was from the Logging Computer and not the Source Computer. 
'##    This script changes that Source Computer field to be that of the Source computer
'##    Example:
'##    Server A writes an event to Server B that the "alerter service is down"
'##    On Server B the "Computer" field in the header of the event says "Server A"
'##    When configuring a standard MOM event rule to watch for this event and when generating an alert based on this event
'##    the alert will show "Source Computer" as Server A. This is misleading and is not accurate, but technically correct.
'##    Server B has the problem with the alerter service, not Server A
'##    This script corrects that problem by inserting the correct "Source Computer" into the Source 
'##    computer field. So now when an event happens, instead of the rule generating an event, it responds with 
'##    this script and generates a custom alert with the source computer showing "Server B"
'##                                     
'## Requirements:
'##             1. Mom Script Parameter - Alert Type: Type of alert to raise (ALERT_ERROR, ALERT_INFORMATION, '##               ALERT_WARNING)
'##             2. Mom Script Parameter - Alert Name: Name of the Rule this is run from
'##
'## Basic Logic: 
'##             1. Read in Alert Name and Alert Type
'##             2. Parse Alert Type
'##             3. Generate alert with correct source computer
'#####================================================================================ 

If (ScriptContext.IsEvent()) Then
  Dim objParams: Set objParams = ScriptContext.Parameters
  Dim strName: strName = objParams.Get("Name")
  Set objParams = Nothing
  Dim strAlertType: strAlertType = objParams.Get("AlertType")
        Dim intAlertID
        Select Case strAlertType
                Case "ALERT_SUCCESS"
                        intAlertID = 10
                Case "ALERT_INFORMATION"
                        intAlertID = 20
                Case "ALERT_WARNING"
                        intAlertID = 30
                Case "ALERT_ERROR" 
                        intAlertID = 40
                Case "ALERT_CRITICAL_ERROR" 
                        intAlertID = 50
                Case "ALERT_SECURITY_BREACH" 
                        intAlertID = 60
                Case "ALERT_SERVICE_UNAVAILABLE" 
                        intAlertID = 70
        End Select
  Dim objEvent: Set objEvent = ScriptContext.Event
  Dim objAlert: Set objAlert = ScriptContext.CreateAlert()
  objAlert.Name = strName
  objAlert.AlertLevel = intAlertID
  objAlert.Computer = objEvent.SourceComputer
  objAlert.AlertSource = objEvent.SourceComputer
  objAlert.ComputerDomain = objEvent.SourceDomain
  objAlert.Description = objEvent.EventParameter(1)
  ScriptContext.Submit objAlert
        Set objAlert = Nothing
        Set objEvent = Nothing
End If
Written by Comments Off on Basic MOM-scripting Posted in MOM2005 Tagged with

BackupExec 11 MP för MOM

Nyligen släppt… ett MP för Symantec Backup Exec 11

The VERITAS Backup Exec for Windows Servers Management Pack module monitors for events placed in the Windows event logs and WMI. With extensive embedded expertise, such as detecting and automatically responding to critical conditions, this Management Pack allows you to proactively manage VERITAS Backup Exec and avoid costly service outages. This Management Pack alerts you in the following critical conditions:
 • Detect Backup Exec Service paused, stopped, and failed states
 • Backup and Job failures and errors
 • Device and Media failures and errors
 • Backup Exec Remote Agent failures and errors
 • Server and Service failures and errors

Ladda hem här: http://seer.support.veritas.com/docs/285823.htm