Category Archives: SMS

Microsoft Systems Management Server

Deployment 4 Beta 3 Released

The BDD team have announced that Deployment 4 (the code name for the next version of Business Desktop Deployment (BDD) 2007) has been released as BETA 3 and unifies the tools and processes required for desktop and server deployment into … Continue reading

Posted in ConfigMgr, SMS | Tagged | 2 Comments

SMS 2003 SP3 Upgrade

SMS 2003 with SP3 introduces support for Vista to your current SMS infrastructure bringing in Software Distribution, Updates and Inventory capabilities. In addition SP3 introduces x64 architecture support for today’s modern business computers, as well as full Asset Intelligence integration … Continue reading

Posted in SMS | Tagged | Comments Off on SMS 2003 SP3 Upgrade

System Center Roadmap

Gänget bakom Techlog.nl har satt ihop en roadmap för hela System Center-familjen… Skönt att slippa göra den själv 😉 Mer info (och hela bilden) finns på techlog.nl

Posted in App-V, OpsMgr, SMS | Tagged , | Comments Off on System Center Roadmap

Nu är den äntligen “nästan” här! SMS 2003 Service Pack 3 (SP3)

och som man har väntat…. Mer information om service pack 3 för SMS 2003 hittar du under http://www.microsoft.com/smserver/evaluation/2003/sp3.mspx. För att få tillgång till SMS 2003 SP3 Open Beta så anmäler du ditt intresse på http://connect.microsoft.com. Efter registering och anmälan till … Continue reading

Posted in SMS | Tagged , | 1 Comment

Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?

Detta är en ständigt återkommande fråga som jag ämnar ge svar på i detta inlägg. För det första så skiljer sig metoden mycket mellan de båda klienttyperna legacy och advanced. Jag har valt att dela upp beskrivning efter just klienttypen, … Continue reading

Posted in SMS | Tagged , , | Comments Off on Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?

Byta “description” på en SMS-site

OBS! DETTA ÄR INTE EN SUPPORTAD LÖSNING! Varning! Lösningen i detta inlägg används helt och hållet på egen risk Den supportade lösningen är ominstallation. Efter implementation av SMS kan man komma i det läget att man vill ändra “description” på … Continue reading

Posted in SMS | Tagged , | Comments Off on Byta “description” på en SMS-site

SMS 2003 Service Pack 3 –what is it?

Service pack 3 för System Management Server 2003 (SMS 2003) innehåller i korthet följande nyheter, support för Windows Vista och Windows ”Longhorn” Server, Asset Advisor, ny funktionalitet i ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) och ett antal nya rapporter. ASSET … Continue reading

Posted in SMS | Tagged | 1 Comment

USMT v3.0

Ännu ett släpp på TechEd, USMT v3.0 URL: www.microsoft.com

Posted in SMS | Tagged , | Comments Off on USMT v3.0