Category: SMS

Microsoft Systems Management Server

Deployment 4 Beta 3 Released

The BDD team have announced that Deployment 4 (the code name for the next version of Business Desktop Deployment (BDD) 2007) has been released as BETA 3 and unifies the tools and processes required for desktop and server deployment into a common deployment console and collection of guidance. Previously referenced as BDD.Next and Windows Server Deployment (WSD), Deployment 4 adds integration with recently released Microsoft deployment technologies to create a single path for image creation and deployment, including:

* System Center Configuration Manager 2007 Operating System Deployment
* Windows Automated Installation Kit
* Windows Deployment Services with new multicast technology
* Application Compatibility Toolkit 5.0
* User State Migration Tool 3.0.1
* Windows Server 2008 Server Manager for automated server role definition (coming soon)

Richard Smith : Deployment 4 Beta 3 Released

http://www.overshopping.com

SMS 2003 SP3 Upgrade

SMS 2003 with SP3 introduces support for Vista to your current SMS infrastructure bringing in Software Distribution, Updates and Inventory capabilities. In addition SP3 introduces x64 architecture support for today’s modern business computers, as well as full Asset Intelligence integration for over 400,000 software titles.

More info & download at: microsoft.com

Written by Comments Off on SMS 2003 SP3 Upgrade Posted in SMS Tagged with

Nu är den äntligen “nästan” här! SMS 2003 Service Pack 3 (SP3)

och som man har väntat….

Mer information om service pack 3 för SMS 2003 hittar du under http://www.microsoft.com/smserver/evaluation/2003/sp3.mspx.

För att få tillgång till SMS 2003 SP3 Open Beta så anmäler du ditt
intresse på http://connect.microsoft.com. Efter registering och
anmälan till programmet kan du tanka ner betan. Ett varningens ord.
Installera INTE betan på någon form av produktionsmiljö.

Här nedan har jag klippt in lite information från Beta sidan.
För dig som är intresserad av mer information så kan du kolla
på ett av mina tidigare inlägg. Länk till inlägget ->

/Christer Almlöf


What is in Systems Management Server SP3

SMS 2003 SP3 contains a roll-up of hotfixes for SMS 2003, select bug fixes and improvements to enhance the stability of the product as well as support for Windows Vista. With SMS 2003 SP3 you will be able to use the updated OS Deployment Feature Pack for SMS 2003 to deploy Windows Vista and fold the new Windows Vista machines directly into an environment fully managed by SP3.

In addition to crucial SMS hotfixes and full Vista compat, SP3 will (optionally) install a new set of capabilities into SMS 2003 – collectively referred to as “Asset Intelligence”.

SMS Asset Intelligence represents the first features in SMS 2003 produced from the AssetMetrix acquisition last April.

Essentially, Asset Intelligence…

a) Extends the existing SMS Hardware Inventory agent to collect additional artifact data from managed nodes
b) Injects a set of new asset lookup tables into SMS – a distillation of the huge AMx Knowledge Base – to correlate collected artifacts with hardware / software assets and categories; and
c) Provides over 30 new SMS reports that provide rich identification and categorization of hardware and software assets, as well as license information for MSFT products

//Christer Almlöf

Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?

Detta är en ständigt återkommande fråga som jag ämnar ge svar på i detta inlägg.
För det första så skiljer sig metoden mycket mellan de båda klienttyperna legacy och advanced. Jag har valt att dela upp beskrivning efter just klienttypen, det gör det lite lättare att greppa funktionen.

Legacy klienten
När denna klient får en annonsering får den samtidigt en lista med distributionpunkter innehållande aktuellt paket från sin CAP (Client Access Point). Klienten väljer sedan slumpvis ut en distributionspunkt från listan och installerar annonserat paket från denna. Det går att konfigurera legacy klienten med en föredragen distributionpunkt genom att använda verktyget prefserv.exe. I det fall att den föredragna distributionpunkten inte innehåller det paket som annonserats eller, för tillfället, är otillgänglig väljer klienten slumpvis ut en annan distributionspunkt inom siten. Denna klient kan inte känna av och vet inte vad en “protected distribution point” är. Legacy klienter kan inte accessa en protected distribution point.

Advanced klienten
Denna klient bär verkligen upp sitt namn genom att använda en betydligt mer avancerad metod för att välja distributionpunkt. Vid en annonsering skickar klienten en fråga till sin management point om var innehållet i annonseringen finns. Om klienten befinner sig inom ett “boundarie” med en “protected distribution point” så får den endast denna distributionpunkt som svar.
Om klienten befinner sig inom ett “local roaming boundarie” för en site returneras alla tillgängliga distributionpunkter, om de innehåller aktuellt paket. Klienten sorterar sedan denna lista efter:

1. AD-site
2. Lokalt subnät
3. SMS site

Om klienten befinner sig i ett boundarie med flera distributionspunkter inom t.ex. en AD-site så väljer klienten slumpvis vilken distributionspunkt den ska ta paketet ifrån.

Solklart hoppas jag :-). Gör som jag och rita upp ett scenario så är det lättare att skapa sig en bild av hur det funkar.

/Christer Almlöf

Byta “description” på en SMS-site

OBS! DETTA ÄR INTE EN SUPPORTAD LÖSNING!
Varning! Lösningen i detta inlägg används helt och hållet på egen risk
Den supportade lösningen är ominstallation.

Efter implementation av SMS kan man komma i det läget att man vill ändra “description” på sin SMS-site. Jag skulle kunna tänka mig att det det vanligaste skälet till att man vill byta description på sin SMS-site är vid namnbyte på företaget eller införande av ny namnstandard. Om ni trots detta bestämmer er för att genomföra operationen så gör ni som följer.

Uppdatera site-filen.
1. Stoppa alla SMS-services på den aktuella siten.
2. Öppna sitectrl.ct0 från [Installationsdrive]:\SMS\inboxes\sitectrl.box
3. Kolla efter sektionen “BEGIN_SITE_DEFINITION”, den tredje delen () är sitenamnet.
4. Spara och stäng filen.

Uppdatera registret.
Registervärdet är inte master värdet och om det ändras utan att sitectrl-filen är ändrad ändras värdet tillbaka. Man måste inte ändra detta värde men det gör att processen går snabbare. Om du vill kan du hoppa till steg

5. Ändra värdet i “HKLM\Software\Microsoft\SMS\Identification\Site Name” till samma värde som du angav i site-filen tidigare.

Uppdatera databasen.
Om du verkligen vill skynda på förfarandet så uppdaterar du databasen enligt instruktionerna nedan. Likt uppdateringen av registret är denna operation inte nödvändig, men du får önskat resultat snabbare om du genomför dessa åtgärder. Om du vill kan du hoppa direkt till steg

6. Kontrollera så att all SMS konsoler (mmc) är stängda.
7. Öppna SQL-tabellen “Sites” på parent siten till den site du bytte namn på eller samma site, om du ändrade på en “primary site”.
8. Lokalisera site-koden och ändra namnet till det namn du använde i sitectrl-filen. Gör samma sak på den centrala siten om du inte redan gjort det.

Sist och slutligen.
9. Starta services som du stoppade förut.

Du är klar nu, men som sagt gör inte detta i produktionsmiljöer då det inte är supportat. 😉

/Christer Almlöf

Written by Comments Off on Byta “description” på en SMS-site Posted in SMS Tagged with ,

SMS 2003 Service Pack 3 –what is it?

Service pack 3 för System Management Server 2003 (SMS 2003) innehåller i korthet följande nyheter, support för Windows Vista och Windows ”Longhorn” Server, Asset Advisor, ny funktionalitet i ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) och ett antal nya rapporter.

ASSET ADVISOR
Asset Advisor är baserad på teknologi från det Asset Metrix, ett företag som Microsoft köpte vid en av sina senaste shoppingrundor. Den huvudsakliga nyttan du får är en tydligare bild av licenser för installerade programvaror. Man kommer ,enligt uppgift, att direkt kunna skilja på vilken licens som använts för installationen, t.ex. MSDN-, OEM- eller volymlicens. Med SP2 och för asset advisors räkning kommer ett antal nya WMI providers att installeras på klienterna.

Om du har utnyttjat möjligheten att modifiera sms_def.mof blir du som vanligt tvungen hantera en del förändringar i och med att det i SP3 levereras ett antal förändringar i nämnda fil. Förändringar är givetvis inte införda bara för att reta gallfeber på oss. Förändringarna är nödvändiga för att vi ska kunna utnyttja den nya funktionaliteten i t.ex. de nya asset rapporterna.

NYA RAPPORTER
I runda tal kommer ca 35-40 nya standardrapporter installeras med SP3. Dessa rapporter fokuserar på licenshantering, mjuk- och hårdvara. Rapporter som hjälper dig att bl.a. identifiera datorer som inte är kompatibla med Vista och Office 2007 ligger bland dessa de nya rapporterna. Största delen av de nya rapporterna är, som jag sagt ovan, direkt relaterade till funktionaliteten i Asset Advisor.

ITMU
SP3 kommer att möjliggöra användande av flera CAB-filer vid scanning av datorer.

ROADMAP

November ´06 Beta för TAP-kunder
Januari ´07 RC (Release Candidate)
Mars ´07 RTM (Release To Market)

/Christer Almlöf