Tag Archives: DP

Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?

Detta är en ständigt återkommande fråga som jag ämnar ge svar på i detta inlägg. För det första så skiljer sig metoden mycket mellan de båda klienttyperna legacy och advanced. Jag har valt att dela upp beskrivning efter just klienttypen, … Continue reading

Posted in SMS | Tagged , , | Comments Off on Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?