Tagged: DP

Hur väljer SMS-klienten distributionspunkt?

Detta är en ständigt återkommande fråga som jag ämnar ge svar på i detta inlägg.
För det första så skiljer sig metoden mycket mellan de båda klienttyperna legacy och advanced. Jag har valt att dela upp beskrivning efter just klienttypen, det gör det lite lättare att greppa funktionen.

Legacy klienten
När denna klient får en annonsering får den samtidigt en lista med distributionpunkter innehållande aktuellt paket från sin CAP (Client Access Point). Klienten väljer sedan slumpvis ut en distributionspunkt från listan och installerar annonserat paket från denna. Det går att konfigurera legacy klienten med en föredragen distributionpunkt genom att använda verktyget prefserv.exe. I det fall att den föredragna distributionpunkten inte innehåller det paket som annonserats eller, för tillfället, är otillgänglig väljer klienten slumpvis ut en annan distributionspunkt inom siten. Denna klient kan inte känna av och vet inte vad en “protected distribution point” är. Legacy klienter kan inte accessa en protected distribution point.

Advanced klienten
Denna klient bär verkligen upp sitt namn genom att använda en betydligt mer avancerad metod för att välja distributionpunkt. Vid en annonsering skickar klienten en fråga till sin management point om var innehållet i annonseringen finns. Om klienten befinner sig inom ett “boundarie” med en “protected distribution point” så får den endast denna distributionpunkt som svar.
Om klienten befinner sig inom ett “local roaming boundarie” för en site returneras alla tillgängliga distributionpunkter, om de innehåller aktuellt paket. Klienten sorterar sedan denna lista efter:

1. AD-site
2. Lokalt subnät
3. SMS site

Om klienten befinner sig i ett boundarie med flera distributionspunkter inom t.ex. en AD-site så väljer klienten slumpvis vilken distributionspunkt den ska ta paketet ifrån.

Solklart hoppas jag :-). Gör som jag och rita upp ett scenario så är det lättare att skapa sig en bild av hur det funkar.

/Christer Almlöf