Tagged: Ping

Script: Ping -> Performance data

Att man inte har tänkt på detta förut… och att det inte finns färdigt i ett MP att bara ladda hem.

Har suttit och justerat MOM-agenter över halv-taskiga linor, mycket svårt att hitta bra timeout-värden. Men… VBScript is the shit!
Några minuters hackande och sen var detta script ute på alla MOM-Agenter.

Vad gör det? Jo… det kör en ping var 10:e minut (så har jag satt upp det iaf) och registrerar värdet på roundtrip’en som perfomance-data för den aktuella agenten. Riktigt bra-att-ha-sak.

Parametrar

  • serverToPingIP = 1.2.3.4 (IP att pinga)
  • maxResponseTime = 3000 (Antal ms på max respons tid)
  • buffSize = 32 (Hur stort paket ska skickas)
  • scriptEcho = False (Skapa events varje gång scriptet går. Vid felsökning)

Script: ping-oneip-graph.vbs

MOM Console

MOM-Script: PingSweep

Ett script som pingar saker definierade i en text-fil. Bra att ha för att göra basal övervakning av nätverksprylar.

Parametrar

  • pingSweepFile = X:\Path\fil.ext (Sökväg till textfil med tabseparerade “targets” och namn på “targets”, en per rad)
  • RequiredResponseTime = 1000 (Hur många ms innan den timar ut)
  • buffSize = 32 (Storlek på ping-paket)
  • scriptEcho = False (Debug-läge)

Script: PingSweep.vbs

Written by Comments Off on MOM-Script: PingSweep Posted in MOM2005 Tagged with