Tag Archives: NET USE

MOM-Script: ShareTest

Ett script som testar att ansluta mot ett nätverkshare. Parametrar strDriveLetter = H: (Enhet att testa mappa med) strNetworkPath = \\SERVER\Share (Sökvg att testa) scriptEcho = False (Debug-läge) Script: ShareTest.vbs

Posted in MOM2005 | Tagged , | Comments Off on MOM-Script: ShareTest