Tagged: Growth

SQL-Script: logTrunkering

Ett litet SQL-script som trunkerar överväxta log-filer.

Script: logTrunkering.sql

http://www.pasta-recipes.com