Tagged: MOM200

MOM2005 Notification Command parameterlista

Har letat en bra stund efter alla parametrar för att skicka ut larm via “Notification Command” i MOM2005.

Hittade efter lite om och men en lista. Bra-att-veta, kör man managed code så finns det en bugg och då behöver man köra med det numeriska värdet istället.

Event parameters
Event Number = 01
Full Event Number = 02
Event Type = 03
Message Dll = 04
Source Name = 05
Provider Name = 06
Provider Type = 30
Description (Message) = 07
Message Dll File Version = 08
Logging Computer = 09
Category = 10
Event Time = 11
Source Computer = 12
User Name = 13
User Domain Name = 26
Logging Domain = 14
Source Domain = 15
Repeat Count = 17
First Time = 18
Last Time = 19
Start Time = 20

Alert parameters
Source (Culprit) = 50
Name = 62
Description = 63
Owner = 51
Severity = 52
ResolutionState = 53
AlertTime = 54
Computer = 55
Domain = 56
Alert Rule Group ID = 64
Custom Field1 = 57
Custom Field2 = 58
Custom Field3 = 59
Custom Field4 = 60
Custom Field5 = 61

Performance parameters
Object = 21
Counter = 22
Instance = 23
Time = 24
Value = 25

Varför letade jag då? Jo jag håller på att hacka lite på mitt EasyCall-script