Tag Archives: Management

Uppdatera GroomDays i SCDW

För att minska ner storleken på SystemCenterReporting-databasen kan man dra ner på antalet dagar man sparar data. Genom att köra det här SQL-scriptet så drar man ner till 7 dagar. USE SystemCenterReporting Declare @Groomdays int Select @Groomdays=7 exec p_updateGroomDays ‘SC_SampledNumericDataFact_Table’, … Continue reading

Posted in MOM2005, SQL Server | Tagged , , | Comments Off on Uppdatera GroomDays i SCDW