Tagged: Management

Uppdatera GroomDays i SCDW

För att minska ner storleken på SystemCenterReporting-databasen kan man dra ner på antalet dagar man sparar data.

Genom att köra det här SQL-scriptet så drar man ner till 7 dagar.

USE SystemCenterReporting

Declare @Groomdays int
Select @Groomdays=7

exec p_updateGroomDays 'SC_SampledNumericDataFact_Table', @Groomdays
exec p_updateGroomDays 'SC_AlertFact_Table', @Groomdays
exec p_updateGroomDays 'SC_EventParameterFact_Table', @Groomdays
exec p_updateGroomDays 'SC_AlertToEventFact_Table', @Groomdays
exec p_updateGroomDays 'SC_EventFact_Table', @Groomdays
exec p_updateGroomDays 'SC_AlertHistoryFact_Table', @Groomdays