Tagged: Description

Byta “description” på en SMS-site

OBS! DETTA ÄR INTE EN SUPPORTAD LÖSNING!
Varning! Lösningen i detta inlägg används helt och hållet på egen risk
Den supportade lösningen är ominstallation.

Efter implementation av SMS kan man komma i det läget att man vill ändra “description” på sin SMS-site. Jag skulle kunna tänka mig att det det vanligaste skälet till att man vill byta description på sin SMS-site är vid namnbyte på företaget eller införande av ny namnstandard. Om ni trots detta bestämmer er för att genomföra operationen så gör ni som följer.

Uppdatera site-filen.
1. Stoppa alla SMS-services på den aktuella siten.
2. Öppna sitectrl.ct0 från [Installationsdrive]:\SMS\inboxes\sitectrl.box
3. Kolla efter sektionen “BEGIN_SITE_DEFINITION”, den tredje delen () är sitenamnet.
4. Spara och stäng filen.

Uppdatera registret.
Registervärdet är inte master värdet och om det ändras utan att sitectrl-filen är ändrad ändras värdet tillbaka. Man måste inte ändra detta värde men det gör att processen går snabbare. Om du vill kan du hoppa till steg

5. Ändra värdet i “HKLM\Software\Microsoft\SMS\Identification\Site Name” till samma värde som du angav i site-filen tidigare.

Uppdatera databasen.
Om du verkligen vill skynda på förfarandet så uppdaterar du databasen enligt instruktionerna nedan. Likt uppdateringen av registret är denna operation inte nödvändig, men du får önskat resultat snabbare om du genomför dessa åtgärder. Om du vill kan du hoppa direkt till steg

6. Kontrollera så att all SMS konsoler (mmc) är stängda.
7. Öppna SQL-tabellen “Sites” på parent siten till den site du bytte namn på eller samma site, om du ändrade på en “primary site”.
8. Lokalisera site-koden och ändra namnet till det namn du använde i sitectrl-filen. Gör samma sak på den centrala siten om du inte redan gjort det.

Sist och slutligen.
9. Starta services som du stoppade förut.

Du är klar nu, men som sagt gör inte detta i produktionsmiljöer då det inte är supportat. 😉

/Christer Almlöf

Written by Comments Off on Byta “description” på en SMS-site Posted in SMS Tagged with ,