Tagged: X64

Softgrid Server på x64

För att installera Softgrid på en 64–Bitars server (med 64–bitars OS) så behöver man hacka lite…

 

Gör så här:

 • Installera .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x64)
 • Installera IIS
 • Kör följande (för att aktivera 32 Bit ASP.NET)
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
  
  

  (Taget från http://support.microsoft.com/kb/894435)

 • Tillåt ASP.NET 32 Bit
  Manage – IIS – Web Service Extensions – Markera 32-Bit, tryck Allow.
 • Installera Softgrid Servern

Lite väl mycket pyssel… men den klarar inte att registera ASP.NET i 64–bitars-läget… så man måste igång med 32–bitar oxo.

Written by Comments Off on Softgrid Server på x64 Posted in App-V Tagged with