Tagged: Share

MOM-Script: ShareTest

Ett script som testar att ansluta mot ett nätverkshare.

Parametrar

  • strDriveLetter = H: (Enhet att testa mappa med)
  • strNetworkPath = \\SERVER\Share (Sökvg att testa)
  • scriptEcho = False (Debug-läge)

Script: ShareTest.vbs